Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. bezna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle25. bezna5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl26. beznaSlavnost Zvěstování Páně
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocnou osobu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
tvrtek29. bezna
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť (P. Aixner) pro nemoc se nekoná
Ptek30. bezna
8:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť (P. Aixner) pro nemoc se nekoná
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Vévodovu, Sitařovu a Špatkovu
Sobota31. bezna
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Ludmila Svobodová, *1973
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za zemřelé, kteří navštěvovali bohoslužby ve zdejším kostele
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle1. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob