Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 8. dubna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle8. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl9. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda11. dubna
11:45 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav hřbitov uložení urny do hrobu Josef Jelínek, 1928
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za klid a požehnání v rodině, poděkování za narození vnučky
Ptek13. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Oldřicha Augustina, duše v očistci a uzdravení člena rodiny
Sobota14. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle15. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Kateřinu Ehrenbergerovou, manžela děti, vnoučata a pravnoučata
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob