Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 29. dubna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle29. dubna4. neděle velikonoční
Sbírka na kněžský seminář
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť (Vít Horák)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý1. května
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa2. květnasv. Atanáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek4. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota5. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť na úmysl dárce a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pouťová za Martu a Josefa Jelínkovy a jejich rodiny a májová pobožnost
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2012
všeobecný:
Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
misijní:
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
národní:
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby