Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. dubna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle29. dubna4. neděle velikonoční
Sbírka na kněžský seminář
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť (Vít Horák)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter1. kvtna
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda2. kvtnasv. Atanáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek4. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota5. kvtna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť na úmysl dárce a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pouťová za Martu a Josefa Jelínkovy a jejich rodiny a májová pobožnost
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle6. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost