Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 13. kvtna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle13. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Milada Lancová, *1922 (P. Mokrý)
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek18. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota19. kvtna
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť a májová pobožnost (P. Stařík)
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelého PhDr Václava Babičku, jeho rodiče a prarodiče a májová pobožnost
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle20. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutni za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu, křest Antonín Žlebský a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost