Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 20. kvtna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle20. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutni za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu, křest Antonín Žlebský a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
ter22. kvtna
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda23. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vácslava Babičku a májová pobožnost
Ptek25. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota26. kvtnasv. Filipa Neriho
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky za uzdravení nemocné a májová pobožnost
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle27. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a jejich rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu, Špatkovu a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost