Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 2. velikonoční týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
9.4.2024







Farn inFormace
- 27. kvtna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle27. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a jejich rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu, Špatkovu a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
ter29. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda30. kvtnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek1. ervnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:30 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ HORKY 2012
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. ervna
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křest Dominik Šranko
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Emilií Fantovu a oboje rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, zetě Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob