Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. června 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní za Miroslava Daňka, jeho rodiče, rodinu Moravečnkovu a Labuťovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý12. června
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb Milada Šubrtová, *1926
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek15. červnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav hřbitov uložení urny Marta Mrázková *1926
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2012
všeobecný:
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.
misijní:
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.
národní:
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby