Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 1. ervence 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. ervence13. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť, (P. Stařík)
Sobota7. ervence
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob