Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 15. ervence 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter17. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Ptek20. ervence
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Miloslav Havelka, *1944 (P. Stařík)
Sobota21. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i + z rodiny Sitařovy a Pikhartovy
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob