Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 5. srpna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter7. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + manžela a duše v očistci
Sobota11. srpnasv. Kláry
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za příbuzné z obou stran
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu, Kličkovu a rodinu Živných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob