Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. srpna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu, Kličkovu a rodinu Živných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Benešovu
Sobota18. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní slavnost
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za přátele a známé
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a křest Karin Janáčová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob