Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 9. z 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Sobota15. zPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rozálií a Aloise Bezděkovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu a Špatkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob