Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. z 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter25. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara
Steda26. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Helenku Dubišarovou
Ptek28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Prchala
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář) pro nemoc se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Děkovná slavnostní zpívaná mše svatá (biskup Josef Kajnek)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Svatováclavský koncert