Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. září 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý25. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara
Středa26. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Helenku Dubišarovou
Pátek28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Prchala
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář) pro nemoc se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Děkovná slavnostní zpívaná mše svatá (biskup Josef Kajnek)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Svatováclavský koncert

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2012
všeobecný:
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
misijní:
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
národní:
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby