Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 30. z 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Prchala
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář) pro nemoc se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Děkovná slavnostní zpívaná mše svatá (biskup Josef Kajnek)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Svatováclavský koncert
ter2. jnasvatých andělů strážných
17:40 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy modlitba svatého růžence s obrázky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče dr. Václava Babičku a jeho manželku Miloslavu, jejich syna Václava, jejich rodiče a sourozence
Steda3. jna
18:10 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby modliba svatého růžence s obrázky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Dubišarovy a jejich rod
Ptek5. jna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Vorvovy a jejich příbuzné
Sobota6. jna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní za Marii Mervartovou, jejího manžela, rodiče a sourozence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob