Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 7. jna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter9. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda10. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek12. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Sobota13. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Vladimíra Smutného
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a křest Veronika Miláčková