Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 14. jna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a křest Veronika Miláčková
ter16. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Nováka, manželku Annu, syna Františka Zdeňka a jejich rodiče a sourozence
Steda17. jnasv. Ignáce Antiochijského
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek19. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kabáta a celý rod
Sobota20. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a prarodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Marii Hermanovy a Ladislava Dolažala