Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 25. listopadu 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Růženu a Václava Daňkovy a jejich dceru Annu
ter27. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Břeňovu, Ehrenbergerovu, Peterkovu a dvoč
Steda28. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek30. listopadusv. Ondřeje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota1. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
15:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert s Žesťovým souborem ZUŠ