Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. prosince 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
15:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert s Žesťovým souborem ZUŠ
ter4. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda5. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
14:00 hod. hřbitov ve Žlebech rozloučení obřadní síň Čáslav Vladimír Pecka, *1959
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert Františka Pokorného
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob