Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 13. ledna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
---------------------------------1. týden v mezidobí----------------------------------
ter15. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda16. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu
Ptek18. lednaPanny Marie
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Peter Golián, *1940
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květu Kneřovou, Josefa Kneře a za syny Jiřího a Milana
Sobota19. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob