Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. ledna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter29. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek1. nora
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Za dlouhodobě nemocné návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele a za zemřelé a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelého tatínka
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob