Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 10. nora 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle10. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 11.2. do 23.2. bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda13. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře, rodiče, bratra Milana a za Josefa Kabáta
Sobota16. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefu a Antonína Pecinovy, syna Jaroslava, rodinu Saidlovu, Smutných a za uzrdavení
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle17. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Běhounkovu, Bačinovu Fendrychovu a Šveřepovu