Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 24. února 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle24. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiče Čechovy a dvě vnučky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý26. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Anežku a Karla Faltinovy, jejich rodiče a sourozence
Středa27. února
11:00 hod. fara Žleby rozloučení Dolní Bučice Milada Drápalová, *1926
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek1. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota2. března
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle3. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2013
všeobecný:
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
misijní:
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
národní:
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby