Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 3. bezna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle3. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu
ter5. bezna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Steda6. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za 77 let života, Boží pomoc a ochranu
Ptek8. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota9. bezna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla a rodiče
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle10. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Vašíčka, jeho ženu Růženu, jejich rodiče a sourozence