Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. bezna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle10. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Vašíčka, jeho ženu Růženu, jejich rodiče a sourozence
ter12. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františku Hradilovou, Anežku Novákovou s rodinou a rodinu Tomáškovu
Steda13. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek15. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a ostatní příbuzné
Sobota16. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle17. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dibelkovu