Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024







Farn inFormace
- 17. bezna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle17. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dibelkovu
ter19. beznaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za všechny jmenovce sv. Josefa z rodiny a známých
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek22. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota23. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za uzdravení syna, zachování manželství a duše v očistci
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle24. beznaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kotenovu, Volencovu a Javůrkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče