Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 24. bezna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle24. beznaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kotenovu, Volencovu a Javůrkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
tvrtek28. beznaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka poslední Večeře Páně
Ptek29. beznaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota30. beznaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle31. beznaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Raka a ten rod a rodinu Navrátilovu