Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 31. bezna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle31. beznaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Raka a ten rod a rodinu Navrátilovu
Pondl1. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu, syny Václava a Jiřího
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 2.4. do 13.4.2013 bude duchovní správce ve stavu nemocných.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Steda3. dubna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Ing. Marie Novotná, * 1943 (P. Stařík)
tvrtek4. dubna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb p. Nesládek (P. Stařík).
Sobota6. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za uzdravení Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob