Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 7. dubna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za uzdravení Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Sobota13. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Ludovíta Rakaše a syna Ernesta
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Marii Novotnou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce