Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 14. dubna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Ludovíta Rakaše a syna Ernesta
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Marii Novotnou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter16. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Za Vlastu Kubátovou
Steda17. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek19. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květu, Jiřího, Janu a ostatní členy rodiny Kneřovy, Kabátovy a Doubkovy
Sobota20. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Čeňka Chleboráda a Václava Břinčila
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novosádovu, Urbanovu a Medunovu