Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 21. dubna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Čeňka Chleboráda a Václava Břinčila
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novosádovu, Urbanovu a Medunovu
ter23. dubnaSvátek sv. Vojtěcha
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poděkování za 80 let života, 82 let života, Boží pomoc a ochranu
Steda24. dubnasv. Jiří
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Ptek26. dubna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Vojáčková, *1946 (P. Kmoníček)
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice zádušní mše a rozloučení s Ludmilou Novákovou rozenou Daňkovou, *1926
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle28. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Mazánkovu, Labuťovu, syna Václava, rodinu Krátkou, Drbalovu, Špatenkovu, Smržovu, Kroutilovu a celý rod