Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 28. dubna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle28. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Mazánkovu, Labuťovu, syna Václava, rodinu Krátkou, Drbalovu, Špatenkovu, Smržovu, Kroutilovu a celý rod
ter30. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jiřího Tomáška, rodinu Tomáškovu, Jaroslava Nováka, rodiny Novákovu, Limburskou, Matouškovu a Honovu
Steda1. kvtna
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné a májová pobožnost
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
Ptek3. kvtnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince a májová pobožnost
Sobota4. kvtna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Havlovu, Josefu Hoškovou, Antonii Vokůrkovou a májová pobožnost
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle5. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Marii Hermanovy, za Ladislava Doležala