Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 5. května 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle5. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Marii Hermanovy, za Ladislava Doležala
Úterý7. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Středa8. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Pátek10. května
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota11. května
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť a májová pobožnost (P. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle12. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodice Marii a Josefa Nováčkovy, jejich děti a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Jaroslva Matouškovy, rodinu Víškovu, Medunovu a Tůmovu a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2013
všeobecný:
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
misijní:
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
národní:
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby