Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 12. kvtna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle12. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodice Marii a Josefa Nováčkovy, jejich děti a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Jaroslva Matouškovy, rodinu Víškovu, Medunovu a Tůmovu a májová pobožnost
ter14. kvtnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za PhDr. Vácslava Babičku a májová pobožnost
Steda15. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Vebrovu a Musilovu a májová pobožnost
Ptek17. kvtna
12:00 hod. obřadní síň Čáslav, Rozloučení Eliška Štainerová, 1926
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Sobota18. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost a svatodušní vigilie (P. Minář)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle19. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladimíra Pecku, rodinu Novotných, Marii Charvátovu a její rodiče