Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. kvtna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle26. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu, Bohatovu, Zelenou, bratra Jaroslava, rodinu Miláčkovu, Karlíkovu, Eisovu a májová pobožnost
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 27.5.2013 do 7.6.2013 bude duchovní správce na dovolené, Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ptek31. kvtnaSvátek Navštívení Panny Marie
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle2. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice FARNÍ POUTNÍ za rodinu Moravečkovu a Daňkovu (Mgr. Petr Tobek)