Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 9. června 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Mikešovu, Kopeckovu a Čechovu
Úterý11. červnasv. Barnabáše, Apoštola
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa12. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek14. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota15. červnaSvátek sv. Víta, mučedníka
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jana Čecha, jeho manželku Marii a syna Václava
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Sýkorovu, Poskočilovu a Josefa Tetřeva

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2013
všeobecný:
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
misijní:
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
národní:
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby