Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. ervna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. ervna11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jana Čecha, jeho manželku Marii a syna Václava
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Sýkorovu, Poskočilovu a Josefa Tetřeva
ter18. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Ptek21. ervnasv. Aloise Gonzagy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. ervna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. ervna12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Svobodovu