Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 30. ervna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. ervna13. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu a Václava Pipkovy a těžce nemocného syna (P. Mgr. Petr Tobek)
Sobota6. ervence
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce