Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 21. ervence 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Rokosovu a rodinu Šimunovu
ter23. ervenceSvátek sv. Brigity
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, Annu Novákovou a živé i zemřelé členy jejich rodin
tvrtek25. ervenceSvátek sv. Jakuba
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marie Schullerová (P. Horák)
Sobota27. ervencesv. Gorazda
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava a Bedřicha Havlovy
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, Novotnovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob