Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 28. ervence 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, Novotnovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter30. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii Mikešovou, její rodiče a sourozence
Ptek2. srpna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Daniela Podzemská, *1935 (Mgr. B. Stařík)
Sobota3. srpna
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křest Josef Adámek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu, jejich děti s rodinami a zemřelé rodiče
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Mrkvičkovu, Cemperovu a Hniličkovu