Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. srpna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Mrkvičkovu, Cemperovu a Hniličkovu
ter6. srpnaSvátek Proměnění Páně
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota10. srpnaSvátek sv. Vavřince
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Svatba Foltýn Šefflová
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a rodinu Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob