Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. srpna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče, Elišku a Bohumila Vávrovy, jejich dceru Milušku, rodinu Forejtovu, rodinu Vávrovu a Břinčilovu
ter20. srpnasv. Bernarda
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 24.8. do 30.8. bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota24. srpnaSvátek sv. Bartoloměje
10:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Zdena Kropáčková, *1949 (Mgr. B. Stařík)
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Sebastián Tomáš Marek (Mgr. B. Stařík)
15:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky (Mgr. B Stařík)
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se svatým přijímáním - poutní slavnost (P. Minář)