Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. srpna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se svatým přijímáním - poutní slavnost (P. Minář)
Pondl26. srpna
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Marie Vančurová (Mgr. B. Stařík)
Sobota31. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela za Emanuela a Emilii Žďárských