Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 1. z 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela za Emanuela a Emilii Žďárských
ter3. zsv. Řehoře Velikého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za bratra - poděkování za 80 let života
Steda4. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za kmotřence, jejich děti a dar víry
Ptek6. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran a jejich zemřelé syny Františka, Josefa a Bohuslava
Sobota7. z
13:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Křest Jan Jaroslav Schüller (Mgr. Vít Horák)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelou Zdenu Kropáčkovou
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Špatkovu
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob