Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. z 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter10. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara
Steda11. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek13. zsv. Jana Zlatoústého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Antonína a Matyldu Čudovy a jejich rodiče
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu. Tomaškovu a Moravcovu, Marii a Vincence