Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. z 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu. Tomaškovu a Moravcovu, Marii a Vincence
ter17. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
Steda18. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a přábuzné rodiny Dubišarovy
Ptek20. zsv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné rodiny Vorbovy
Sobota21. zSvátek sv. Matouše
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní slavnost za živé i zemřelé obyvatele
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Oldřicha Augustina, celou rodinu a duše v očistci.
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Ponalského