Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 22. z 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Ponalského
ter24. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Aloise Davidovy, Libuši Novotnou, Jaroslavu Nykonovou, manžela a Zdeňka Davida
Steda25. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek27. zsv. Vincence z Paula
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. zSlavnost Sv. Václava
10:30 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost za Vladimíra Smutného, Marii a Václava Kadeřábkovy a Karla Pazderku
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Posvěcení křížku na návsi
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Tradiční Svatováclavský koncert (Petr Minář)
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Neubauerovu a Pikhartovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Rokosa, manželku Marii, syna Josefa, rodinu Rokosovu, Kopských, Nevolovu, Karla Zezuláka, jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy a za Květu Čudovu