Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. září 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Neubauerovu a Pikhartovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Rokosa, manželku Marii, syna Josefa, rodinu Rokosovu, Kopských, Nevolovu, Karla Zezuláka, jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy a za Květu Čudovu
Úterý1. říjnasv. Terezie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a syna Vácslava
Středa2. říjnasvatých andělů strážných
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek4. říjnasv. Františka z Assisi
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Jaroslava Fialová, *1932 (P. Tomšíček)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota5. října
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2013
všeobecný:
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
misijní:
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
národní:
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby