Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. z 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Neubauerovu a Pikhartovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Rokosa, manželku Marii, syna Josefa, rodinu Rokosovu, Kopských, Nevolovu, Karla Zezuláka, jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy a za Květu Čudovu
ter1. jnasv. Terezie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a syna Vácslava
Steda2. jnasvatých andělů strážných
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek4. jnasv. Františka z Assisi
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Jaroslava Fialová, *1932 (P. Tomšíček)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota5. jna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce