Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 6. jna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter8. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Danu Tomečkovou
Steda9. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, jeho ženu a Rudolfa Rykýře
Ptek11. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota12. jna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Pecinovu, Miloslava Krumla, rodinu Seidlovu a Smutných
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a živé i zemřelé členy rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Jaroslavu Fialovou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu a Ladislava Bártu