Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 13. jna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a živé i zemřelé členy rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Jaroslavu Fialovou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu a Ladislava Bártu
ter15. jnasv. Terezie od Ježiše
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžela a rodiče z obojí strany
Steda16. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince, živé i zemřelé
Ptek18. jnaSvátek sv. Lukáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota19. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Poděkování Pánu za uzdravení
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kabáta a ten rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Císařovu a Ronovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce