Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. jna 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška, Václava Semeráda a jejich rodiče, rodinu Arientovu, Vágnerovu a Hrůzovu, a za Petra Fantu a jeho rodinu
Steda30. jnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Zdeňka Nováka a jeho rodiče Annu a Františka
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek1. listopaduSlavnost Všech svatých
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
16:15 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Růženu Vašíčkovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci